Onteigening

Schadeloosstelling

Als u te maken krijgt met een onteigening, kunt u aanspraak maken op een schadeloosstelling. Het gaat dan in grote lijnen om een vergoeding voor:

  • Vermogensschade: de waarde van uw onroerende zaak, uw bezit
  • Inkomensschade: de inkomensdaling als gevolg van het verlies van grond of hogere investeringskosten voor een vervangend bedrijf/woonhuis.
  • Bijkomende schade: bijvoorbeeld verhuiskosten, stagnatieschade etc.

Het vaststellen van het bedrag van schadeloosstelling is vaak niet eenvoudig. In de Onteigeningswet is het vrij summier geregeld. In het verleden moest de rechter er regelmatig aan te pas komen om de schadeloosstelling te bepalen. Dit heeft een grote hoeveelheid rechterlijke uitspraken opgeleverd die tezamen een omvangrijk normenstelsel vormen. Bovendien zijn er tal van nieuwe ontwikkelingen waarin rechterlijke uitspraken duidelijkheid moeten geven.

Vooral tijdig aan de bel trekken bij een deskundige is belangrijk, de mogelijkheid om er minnelijk uit te komen is bijna altijd aanwezig zodat er geen rechterlijke procedure aan te pas komt. Dit bespaart niet alleen kosten, maar wat zeker mee speelt, ook emotionele spanning.
Bij Makelaardij Bertens bv bent u aan het goede adres. Wij zijn op de hoogte van de theoretische kennis en hebben ruime praktijkervaring.
Voor de kosten hoef je het niet te laten, die worden nagenoeg in alle gevallen door de onteigenende partij vergoed mits deze de redelijkheidstoets kunnen doorstaan. Bij ons is dat het geval.