WOZ-advies

Elk jaar opnieuw wordt de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand door de gemeente vastgesteld. De WOZ-waarde wordt voor steeds meer doeleinden gebruikt. Niet alleen voor de onroerende zaak belasting, waterschapsheffing en inkomstenbelasting. Voor woningen ook bij erf- en schenkbelasting en daarnaast bij de waardebepaling in box 3 (beleggingsobjecten). Tevens speelt de WOZ-waarde een rol bij de afschrijvingsmogelijkheid van uw bedrijfsobject.

Let erop dat u niet teveel belasting betaalt door een te hoge WOZ-waarde!
Makelaardij Bertens B.V. kan u bijstaan bij het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde. Voor meerdere klanten zijn wij eerder door de gemeente in het gelijk gesteld. Deskundigenkosten worden vaak door de gemeente vergoed, waardoor het u mogelijk niets kost.


Hoe gaan wij te werk?
Op basis van de gegevens die u ons aanlevert voeren wij een quick scan uit, resulterend in een eerlijk advies om al dan niet het bezwaartraject in te gaan. Onze kosten voor het eventuele vervolgtraject worden aan u voorgelegd en er wordt een inschatting gemaakt van uw belastingbesparing. Onze kosten zijn uiteraard afhankelijk van het soort pand en de aard van het bezwaar. Als het bezwaarschrift gegrond wordt verklaard keert de gemeente op verzoek een vergoeding voor deskundigenkosten uit. Hiervoor zijn vaste bedragen vastgesteld, afhankelijk van de aard van het bezwaar.


Hieronder krijgt u een indicatie van de besparing als de WOZ-waarde van uw woning te hoog is. Voor meer informatie vul ons contactformulier in of bel 013-5333337.